Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

  • Prestegårdslåna er åpen hver lørdag, hele året kl. 12.00 - 14.00. Telefon: 976 22 708.
  • Programmet for dette semester finnes under fanen Møter.  Det kan også lastes ned her.
  • Prestegårdslåna og Snøfugl forlag har gitt ut elleve bøker sammen. Les om dem under fanen Bokutgivelser.  
    Det er fri frakt hvis du kjøper bøker for minst kr. 500. 

  • Prestegårdslånas bygningsvernsenter arrangerer hvert år faglige kurs og fagdager for håndverkere, hus- og gårdeiere og offentlige forvaltere/saksbehandlere.
    Prestegårdslånas bygningsvernsenter kan bistå med råd, kontakt med fagpersoner og vernemyndighet, samt hjelp i forbindelse med med søknader om støtte til istandsetting/restaurering.
    Bruk samme kontaktopplysninger som for Stiftelsen Prestegårdslåna.

Møter o.a.

Prestegårdslåna i Melhus, januar – juli 2020

Onsdagskveld i Låna og andre arrangementer

Arrangører og medarrangører er bl.a. Prestegårdslånas Venner, Melhus folkeakdemi, Melhus Bygdekvinnelag, Melhus kommune, Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus. Gratis adgang hvis ikke annet er opplyst. Åpent hver lørdag kl. 12–14.
Programmene – med evt. endringer - bekjentgjøres på www.prestegårdslåna.no, facebook, i Gaula, på plakater m.m..
Ved spørsmål ring 976 22 708 eller skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Onsdag 8. januar kl. 19.00.
Julesangkveld med Arne Valvatne.
Onsdagskveld i Låna nr. 309.

Onsdag 26. februar kl. 18.00.
Årsmøte for Prestegårdslånas Venner.

Onsdag 26. februar kl. 19.00.
Klassisk klaverkonsert med pianist Anne Kaasa.

Onsdag 18. mars kl. 19.00. Utsatt inntil videre. Ny dato blir bekjentgjort. 
Arne Skarsem og Jardar Loeng Grilstad
viser bilder og forteller om historien til Melhus speidergruppe.

Onsdag 22. april kl. 19.00.
Kirkegård og gravminner – levende historie og viktig i hverdagen
v/Arne Skarsem, Kristine Kaasa Moe og Sigrun Qvenild.

Søndag 26. april kl. 15.00
Klassisk gitarkonsert med Sapere Aude Guitar Duo
med Andreas Lines og Karl W. Michelson.
Billetter selges ved inngangen kr. 200/150.
Arrangør: Sapere Aude Guitar Duo.

Onsdag 27. mai kl. 19.00.
Kulturskolens elevkonsert.

Onsdag 3. juni kl. 19.00.
Sommerfest i Sagauka.
Melhus speidergruppe deltar. Flere opplysninger følger.

Onsdag 1. juli kl. 11.00.
Slåttedag i Prestegårdshagen.
Vi slår og hesjer. Etter arbeidet blir det saltmat og søtmat.

_________

I tillegg til dette blir det flere kurs og fagmøter arrangert
av Prestegårdslånas bygningsvernsenter.
Flere opplysninger kommer senere om:


Tjærebreiing og komposisjonsmaling
v/Kolbjørn Vegar Os.


Ljåslått og hesjing
v/Oddbjørn Syrstad.


Kalkmaling av mur
v/Viggo Ballo.


Dendrokronologiske undersøkelser
v/Terje Thun
.

 

Med forbehold om endringer. Følg med på Lånas nettside og facebookside, samt på oppslagstavle og i avisen Gaula.