Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

  • Prestegårdslåna er åpen hver lørdag, hele året kl. 12.00 - 14.00. Telefon: 976 22 708.
  • Programmet for dette semester finnes under fanen Møter. 
  • Prestegårdslåna og Snøfugl forlag har gitt ut elleve bøker sammen. Les om dem under fanen Bokutgivelser.  Det er fri frakt hvis du kjøper bøker for minst kr. 500. 

Foreningen Prestegårdslånas Venner

Foreningen Prestegårdslånas Venner ble stiftet i januar 1985 for å hindre at Prestegårdslåna og hagen skulle bli ødelagt. Formann fra begynnelsen av og frem til årsmøtet i 1992, var Jens Loddgard. Deretter har Kristine Kaasa Moe vært formann.

Både på 1980- og 1990-tallet drev foreningen et intenst og hardt arbeid for å berge låna og hagen.

Høsten 1992 satte Prestegårdslånas Venner i gang med kulturkveldserien Ondagskveld i Låna for å gjøre låna kjent og kjær for flere, og for å bringe god folkeopplysning og ha hyggelige samvær. Møtene er åpne for alle. Programmet består av foredrag, kåseri eller lignende og deretter kaffe, kake og samtale ved småbord i lånas stuer. I februar 2019 ble den 300. Onsdagskveld i Låna feiret med ordfører, fylkeskommunen og mange andre til stede og med Mette Bye som foredragsholder. Hun er byantikvar i Trondnheim, har skrevet både doktoravhandling og flere bokartikler om Prestegårdslåna. Det er alltid med gratis adgang og gratis servering på Onsdagskveldene. Foredragsholderne gjør arbeidet uten honorar.

Prestegårdslånas Venner gir praktisk støtte til Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, ved gratis arbeidsinnsats gjennom hele året.

Foreningen gir også viktig økonomisk støtte til Stiftelsen Prestegårdslåna. Dette kommer fra foreningens medlemmer.

Prestegårdslånas Venner velger to styremedlemmer til styret for Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus. Det er bestemt i Stiftelsen Prestegårdslånas vedtekter. (Se under overskriften Ledelse.)

Prestegårdslånas Venners formål er å finne i statuttene § 1 (vedtatt på foreningens årsmøte): Prestegårdslånas Venner skal arbeide til beste for prestegårdslåna og prestegårdshagen i Melhus. Foreningen skal arbeide for at låna og hagen blir tatt vare på, restaurert og brukt i samsvar med sin egenart, i samarbeid med kulturvernmyndighetene og med Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus. Prestegårdslånas Venner skal arrangere kulturkvelder i låna, med best mulig program, med gratis adgang og servering. Kveldene kalles ”Onsdagskveld i Låna”.

I flere år har foreningen hatt fra 63 til 101 medlemmer. Medlemsskap koster kr 200,- i året. Styret i Prestegårdslånas Venner – inklusive varamenn – består (etter årsmøtet i 2019) av følgende personer i alfabetisk rekkefølge:
Nils P.S. Aune, Unn Berit Falkanger, Oddvar Frisvoll, Kristine Kaasa Moe, Mari Valset; og varmedlemmer Anne Sofie Garberg og Tore Sandviken. 

Foreningens møter – Onsdagskveld i Låna – står under overskriften (menyen) Møter.

Det står mer om Prestegårdslånas Venner og kampen for låna under overskriften Historien.

 

Styremedlem gjennom mange år Bjørg Rugelsjøen – som var med i det aller første styret i foreningen i 1985 – døde plutselig den 26. april 2014, etter kort tids sykdom. Hennes død er et sjokk og det er et stort tomrom og veldig savn etter henne. Les minneordene her. Før det var gått fire måneder døde også Sigurd Sandviken, helt uventet. Han var fast med i arbeidet ved Låna i tyve år, og var – som Bjørg – umistelig. Les minneordene her.

Styremedlem i Prestegårdslånas Venner fra 2009, den meget dyktige og aktive medarbeider ved Prestegårdslåna, (pensjonert rektor) Per Braseth døde den 11. juli 2011. Det er en stor sorg og savn for oss som fikk gleden av å arbeide sammen med ham. Les minneordene her.

 

I Hovdenstova og de andre stuene er det kaffeservering etter alle foredrag.

lysthusmm

Lysthuset, 1700-talls gjerde (umalt) og 1800-talls stakitt (malt).

Einar Eggen og Sigurd Sandviken har tatt mange viktige tak, her i 2010.