Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

Møter o.a.

Onsdag 19. september kl. 18.00 
Litterær salong, vi deler og snakker om sommer- og høst-tekster.

 

Onsdag 19. september kl. 19.15 
Onsdagskveld i Låna.
Å se det usynlige. En lysestake, et likklede og et stjernebilde, v/amanuensis i arkitektur og pyramide-forsker Bodvar Schjelderup.

 

Onsdag 3. oktober kl. 18.00
Litterær salong, tema er tekster av Magnus B. Landstad og litt om ham.

 

Onsdag 3. oktober kl. 19.15 
 Onsdagskveld i Låna
Konsert med Bjørn Vevang og Espen Selbæk.

 

Onsdag 21. november kl. 18.00 
Litterær salong, denne teksten er jeg glad i.
Vi leser og snakker om poesi og prosa.

 

Onsdag 21. november kl. 19.15
 Onsdagskveld i Låna.
Kvifor heiter det spett og spade?
Orda fortel så mangt. Om ord, ordgeografi og nemningsmotivasjon, ved Gunnvald Bøe.

 

Onsdag 28. november kl. 19.00
Onsdagskveld i Låna. Kulturskolens elevkonsert

 

Lørdag 29. desember kl. 13.00
Romjulkonsert med Sapere Aude Guitar Duo
Kjære julesanger fra 1800-tallet og kjente gitarkomponister.

 

Lørdag 5. januar kl. 19.00 i Hospitalskirken
Helligtrekongersaften
med Bjørn Vevang, Hilde Frisvoll Berg og Kristine Kaasa Moe.

 

Onsdag 9. januar kl. 19.15 Julesangkveld
Med Bjørn Vevang og Gunnvald Bøe.